Tag Archives: אם

השימוש האינסטרומנטלי של פעוטות באימותיהם לצורך השגת מטרותיהם

Mosier, C.E. & Rogoff, B. (1994). Infant's instrumental use of their mothers to achieve their goals.. Child Development 1994 Vol. 65, 70-79 השימוש האינסטרומנטלי של פעוטות באימותיהם לצורך השגת מטרותיהם מירב הלמידה של התינוק היא חברתית בקרבתם או בעזרתם של אנשים אחרים. במחקר זה נבדקו ניסיונותיו של התינוק להפיק מעורבות ותמיכה מצד האם כדי להשיג…

Read More

טופס הרשמה לרשימת דיוור יוצב כאן בקרוב